О результатах, планах, перспективах подбробнее: https://blog.specnaz.ua/uchastie-kompanii-insajt-v-xviii-mezhdunarodnom-promyshlennom-forume-19-22-noyabrya-2019/